Stormdag zorgt voor hoge productie

Donderdag 23 februari werd Nederland weer eens ‘geteisterd’ door storm en harde windstoten. Code geel werd gegeven aan grote delen van het land, vrachtauto’s bleven niet altijd op de juiste weghelft en verzekeringsmaatschappijen schatten de schade op een kleine 10 miljoen euro. Uiteraard voor velen geen fijne omstandigheden, maar gelukkig zonder slachtoffers.

Er zit ook een positieve kant aan dit verhaal. Door de harde wind draaiden veel windmolens op vol vermogen, met een hoge productie groene stroom als gevolg. WNW heeft bijna 80 MW aan opgesteld vermogen in eigen exploitatie, verdeeld over diverse projecten in de provincies Zeeland, Flevoland Friesland, Zuid Holland en Noord Holland. De eerste overzichten geven aan dat ons arsenaal aan windmolens deze dag ruim anderhalf miljoen kilowattuur aan groene stroom hebben geleverd op het net. Hier kunnen een kleine 450 huishoudens een heel jaar van consumeren. Of 163.000 huishoudens een hele dag. De stormdag heeft dus ook een mooie bijdrage geleverd aan een duurzame energievoorziening!

Uiteraard hopen we dat deze lijn zich doorzet dit jaar, na een zeer slecht windjaar (2016). De vraag naar groene stroom neemt namelijk enorm toe, met 10% in 2016. De vraag naar windenergie is zelfs met 70% toegenomen, mede veroorzaakt doordat grote bedrijven steeds vaker stroomcontracten sluiten waarbij de stroom expliciet door windmolens moet zijn opgewekt. We kunnen dus nog wel wat stormachtige dagen gebruiken dit jaar!