Participatie windpark Hogezandse Polder

Het vormgeven van de financiële participatie voor windpark Hogezandse Polder is begin dit jaar een stap dichterbij gekomen. Op 11 januari van dit jaar ondertekenden de gemeente Cromstrijen, Hoeksche Waard Duurzaam en WNW een intentieovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat participatie van inwoners in het windpark mogelijk wordt gemaakt door middel van de uitgifte van obligaties. Het persbericht van gemeente Cromstrijen kunt u hier vinden.

Windpark Hogezandse Polder is gesitueerd in de gemeente Cromstrijen ten oosten van Numansdorp, aan het Hollandsch Diep. Het park bestaat uit 9 windturbines in een lijnopstelling met een totaal opgesteld vermogen van ongeveer 30 MW. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan reeds in 2016 vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de omgevingsvergunning is afgegeven.

In 2016 is met de gemeente Cromstrijen een anterieure overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd omtrent de financiële participatie van derden. Eén van deze afspraken is de uitgifte van obligaties. Deze zullen regionaal worden uitgegeven, waardoor de directe omgeving van het windpark middels participatie profijt kan behalen.
WNW hecht veel waarde aan lokale betrokkenheid en participatie van de omgeving. In de tweede helft van dit jaar zullen de plannen ten aanzien van de obligatie-uitgifte verder worden uitgewerkt in een participatieplan. De verwachting is dat het windpark in 2018 wordt gerealiseerd.

Met een vermogen van circa 30 MW levert het windpark Hogezandse Polder een grote bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente en de provinciale taakstelling. Het windpark zal groene stroom leveren aan ruim 25.000 huishoudens!

Windpark Hogezandse Polder is één van de twee relatief grote projecten van WNW die de realisatiefase bereiken. Windpark Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland, ook bijna 30 MW, zal naar verwachting eind 2017 worden gerealiseerd. Hiermee levert WNW een grote bijdrage aan de groei van het windvermogen op land.

In 2016 is er in Nederland beduidend minder vermogen op land bijgeplaatst dan in 2015. De groei bedroeg 222 MW ten opzichte van 406 MW in 2015. Met deze aantallen lijken de doelen uit het Energieakkoord ver weg, temeer omdat naar verwachting ook een groot aantal solitaire turbines dreigen te verdwijnen. Desondanks zien de komende jaren er voor WNW positief uit, met een aantal grote projecten in de eindfase van de projectontwikkeling en een goed gevulde ontwikkelportefeuille met mooie projecten in alle provincies.

Nu maar hopen dat het in 2017 harder gaat waaien. Want 2016 was een slecht windjaar. Zelfs het één na slechtste windjaar sinds de jaren ’90. Bijna elke maand was het windaanbod lager dan gemiddeld. Hopelijk trekt de wind aan in 2017 zodat onze windparken optimaal produceren!