Kwaliteit

De Wolff acht het essentieel te werken als kwaliteitsorganisatie. Kwaliteit die niet alleen zichtbaar is in de samenstelling, buitenkant of levensduur van de producten (en diensten) die ze aanbiedt. Ook de kwaliteit van de gemaakte afspraken, daadkracht, anticipatie op knelpunten en ‘after-sales-service’ speelt hierbij een belangrijke rol.

Sinds begin jaren negentig is dit systeem gedekt door een kwaliteitssysteem. Sedert medio jaren negentig is ook het onderdeel veiligheid, ARBO- en milieuzorg meegenomen. Het kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO-9001 en het Veiligheids-, ARBO-zorg en milieuzorgsysteem conform VCA-P. Het bedrijf beschikt zelf over door Lloyds opgeleide auditors, die bevoegd zijn kwaliteitssystemen professioneel te auditen.

Sinds 2006 werkt De Wolff met de Lloyds onderscheiding “Gold Award”. Deze onderscheiding wordt toegekend aan bedrijven die tenminste tien jaar onafgebroken werken volgens een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de ISO-elementen.

iso-2014

vca

Back to Top