Garanties van Oorsprong

GvO’s, oftewel Garanties van Oorsprong, zijn digitale certificaten die vastleggen waar en hoe groene stroom is opgewekt. Stroom zelf is namelijk niet traceerbaar als het eenmaal op het net zit. Eén GvO staat voor één Megawattuur opgewekte groene stroom. In Nederland wordt duurzame stroom gecertificeerd door CertiQ, een dochteronderneming van TenneT.

Een producent van groene stroom ontvangt doorlopend GvO’s voor de opgewekte duurzame energie. Op dit online systeem, wat wel iets wegheeft van internetbankieren, zijn producenten en handelaren aangesloten. De GvO’s kunnen worden verhandeld, bijvoorbeeld tussen producent en energiebedrijven of professionele handelaren.

Door het kopen van GvO’s kan de energiehuishouding worden vergroend. De laatste jaren zien we hierin een toenemende interesse vanuit de markt. Bedrijven en particulieren doen dit voornamelijk om een groen imago uit te stralen en hun eigen verbruik te compenseren. Tegelijkertijd heeft dit een positief effect: de vraag naar GvO’s neemt toe, wat betekent dat de vraag naar duurzaam opgewekte stroom toeneemt. En dit zorgt weer voor een daadwerkelijk groenere energiehuishouding.

Ook WNW heeft GvO’s vanuit de groen geproduceerde stroom uit onze windparken. Voor een aantal van onze projecten is het voor iedereen mogelijk de geproduceerde groene stroom af te nemen via Vandebron. Uiteraard ligt er geen directe verbinding tussen onze windparken en de afnemers. Maar door stroom in te kopen van onze windparken wordt gegarandeerd dat de hoeveelheid stroom die wordt afgenomen ook daadwerkelijk door ons op het net wordt gezet! En dit ook nog eens tegen een aantrekkelijke prijs.

Bent u zelf exploitant van een windmolen of windpark en heeft u vragen over het systeem van GvO’s? Neem dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen en adviseren u over het efficiënt verkopen van de GvO’s!